May 11, 2010

Jerzy Bednarski


To know him better : Jerzy Bednarski, CFK, Galeria Wici Kielce.


"Czasu Krok Tylko"


"Hajduczek"


"Kawka Wiosenna"


"Obowiazek Szkolny"


"Radosc o Poranku"


"Panienskie Pragnienia"
No comments: